Notícies

Orientacions litúrgiques per a la Setmana Santa

ORIENTACIONS LITÚRGIQUES PER A LA SETMANA SANTA
A la Nota que la Congregació per al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments va enviar a tots els
Bisbes, referent a les Celebracions de Setmana Santa per a aquest any 2021, es recomana de
donar algunes orientacions més concretes. Bàsicament s’hi indica que siguin les mateixes o
semblants a les donades l’any passat. Per això ha semblat oportú als Delegats diocesans de
Litúrgia de la CET (CIL) de recordar les més bàsiques, sempre supeditades a les restriccions
sanitàries vigents en el seu moment.
1. Caldrà mantenir sempre les normes sanitàries bàsiques: distàncies, ús del gel hidroalcohòlic i
de les mascaretes, i respecte a l’aforament permès (ara és el 30 % per al culte).
2. Pels qui no puguin assistir a les celebracions, sempre serà molt recomanable l’oració i el
seguiment a través dels mitjans telemàtics.
3. Diumenge de Rams: No es pot fer la processó, per tant la benedicció dels rams es farà des
del presbiteri, segons la segona o la tercera forma descrites en el Missal Romà.
4. Missa Crismal: Cada Bisbe determinarà oportunament el dia i l’hora. Caldria que un grup
significatiu de sacerdots l’acompanyi.
5. Dijous Sant: No es fa el lavatori dels peus. Tampoc no es pot fer la processó amb el Santíssim,
que es limitarà al seu trasllat al lloc de la reserva. Si hi hagués més d’una missa aprovada per
l’Ordinari, només es farà al “monument”, amb simplicitat, al final de la darrera Eucaristia.
6. Divendres Sant: Es pot incorporar a la Pregària Universal una petició pels difunts, pels
malalts i pels afectats per la pandèmia. La veneració de la Creu, ja que no és permès de besar-la,
s’haurà de limitar al que prescriu el Missal Romà quan diu: “el celebrant pren la creu des de
l’altar… la manté elevada uns moments i es fa la veneració en silenci”.
7. Vetlla Pasqual: Cal convocar-la a una hora oportuna, procurant que els fidels puguin retornar
a les seves llars abans de l’hora determinada del toc de queda (22.00h). Omesa la processó
inicial, es beneirà el foc nou i el ciri pasqual al mateix presbiteri. 

<< Anar a la pàgina de notícies