El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  La joia de la Pasqua

Avui és la Pasqua del Crist Ressuscitat. Que ningú estigui trist, que a tots arribi la Pau del Senyor amb abundància. Crist ha ressuscitat i s’ha aparegutals deixebles, als seus amics. Crist viu i nosaltres posseïm ja la vida eterna. Ell que per amor va arribar a donar la vida a la creu, no es va corrompre al sepulcre, que va quedar ben buit. Al tercer dia, va ressuscitar; la seva vida i la seva mort han estat agradables a Déu. El sofriment, el dolor i la mateixa mort han estat vençuts; ja no tenen la última paraula. Ressuscitarem! Aquesta és la nostra fe. I Crist ressuscitat, el mateix que es va aparèixer als apòstols i a les dones fidels, ve a nosaltres a omplir-nos d’esperança, amb el do del seu Esperit Sant. Ja no estem sols; Crist és amb nosaltres. Obrim-li per tant, les portesdel nostre cor i de la nostra vida, perquè Ell ens renovi en aquesta Pasqua de 2018.


Com és la nostra fe? ¿Volem tenir fe i en tenim cura com un gran tresor? ¿Volem posar tota la nostra vida ens mans de Déu? ¿I confiar-nos del tot aEll? Crist continua demanant-nos en aquesta Pasqua com l’hi feia a l’apòstol Tomàs: “No siguis tant incrèdul. Sigues creient”. També, com a pastor vostre, goso demanar-vos en aquesta Pasqua, que entre tots siguem més creients, més convençuts, més valents per confessar-ho en la família, el treball, el poble…


El fonament de la fe cristiana és la Resurrecció de Crist d’entre els morts. I potser ens costa de creureu-ho. Però així ens ho testimonien els apòstols. Per què ens haurien d’enganyar?¿Què n’haguessin tret d’enganyar-se i d’enganyar-nos? Qui dóna la vida per un fantasma o una imaginació?¿Com s’explicaria el canvi de vida quevan realitzar aquells homes i dones porucs i tancats, que de cop i volta esdevenen valents i coratjosos? Per què els trobaríem després tant capaços d’amor i d’entrega fins al martiri, anant per tot arreu anunciat precisamentque Crist és viu? La veritat de la Resurrecció de Crist ens assegura que Ell és el Senyor, que les seves paraules són veritat, i que el seu manament nou de l’amor és la nostra llei.


A tots els feligresos d’Olesa de Montserrat,us desitjo de tot cor una Bona i Santa Pasqua de Crist Ressuscitat.

 

 

Esteve Fernández García,
Rector d’Olesa de Montserrat.