El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senyor, que n’estem de bé aquí baix!

Durant aquesta setmana, concretament el proper dijous dia 6, commemorarem la festivitat de la Transfiguració del Senyor. A l’Evangeli, Pere, per boca de l’evangelista Mateu, dirà a Jesús: “Senyor, que n’estem de bé aquí dalt!”. El futur cap de l’Església va poder, durant uns instants, pregaudir de la joia celestial. Us imagineu tenint una conversa amb Moisès, Elíes i Jesús? Passat present i futur units. Quantes coses devia entendre Pere en aquella trobada dalt de la muntanya alta.
Però nosaltres, que vivim “aquí a baix”, podem caure en la temptació de pensar que no som els escollits, que Déu no ens ha fet aquesta gràcia que sí va fer amb Pere i els altres dos apòstols. Des de temps immemorial hem pensat que el nostre pas a la terra havia de ser trist i feixuc, una “vall de llàgrimes” tal i com ho defineix el text de la Salve Regina. Però n’estem segurs que és el desig de Déu? Hem vingut en aquest món només per patir?
Potser podem aprofitar la festivitat de la Transfiguració del Senyor i, d’alguna manera, “transfigurar” la nostra vida.
Antigament, i de fet en algunes comunitats encara es fa així, aquesta festivitat servia als monjos que volien entrar a formar part de la comunitat monàstica per fer els seus vots definitius. Fins i tot es canviaven el
nom de baptisme i se’n posàven un altre. Transfiguraven la seva vida radicalment per una nova dedicada a l’oració i la contemplació.
En el dia a dia, també podem transfigurar-nos, abraçar més fermament la nostra fe en les paraules del Mestre, creure i lluitar fermamentperquè l’amor sigui el centre de la nostra vida, valorar allò que tenim sense anhelar
contínuament allò que no tenim i d’aquesta manera, i amb el permís de Pere, puguem dir: “Senyor, que n’estem de bé aquí baix!”.

Amb tot el meu afecte,

Esteve Fernández García,

Rector d’Olesa de Montserrat.