Notícies

Capelles de la Miraculosa

Fa molts anys que les Germanes Paüles van promoure a Olesa la devoció a la Mare de Déu, sota l’advocació de la Miraculosa. En capelletes que visitaven les famílies es va anar estenent aquesta devoció fins a ésser una tradició entranyable que encara continua.
Quan la tardor passada, atenent la salut i el benestar de  les Germanes, elles ens van haver de deixar, es va plantejar la continuïtat de la visita domiciliària de les capelletes i totes les persones consultades van estar d’acord en continuar-la. Era el moment de renovar la Junta, tasca que ja  feia molts anys que duien a terme unes senyores amb una dedicació exemplar. Reunides totes les zeladores, d’acord amb els Estatuts, la Junta es va renovar.
Mn. Esteve n’és el consiliari, la senyora Anna M. Hurtado va acceptar ser-ne la presidenta, la senyora Pilar Temporal, la tresorera i quatre senyores més en són vocals.
Els primers acords que es van prendre van ser els relatius a l’actualització necessària de les rutes de visita i l’absoluta transparència en la recollida i els criteris de distribució de les almoines. Aquestes, les germanes sempre les van dedicar a benefici dels més necessitats i així ho continuarem fent,  per això, el gruix de les mateixes es lliurarà al Voluntariat Vicencià i a Càrites.
La seu social de les capelletes és la Parròquia. Si necessiteu més informació, us la facilitarem amb molt de gust. Pilar Temporal tel. 676756216
Actualment 28 capelletes visiten unes quatre-centes famílies.
Que la Mare de Déu, sota l’advocació de la Miraculosa, protegeixi les nostres llars i tots els olesans.

Grup de joves

La parròquia d’Olesa de Montserrat ofereix als adolescents i joves la possibilitat de formar part de grups on es comparteix la fe i es creix en un ambient de respecte i amistat.
“Al Regne del cel li passa com a un tresor amagat en un camp: quan un home el troba, l’amaga i, ple de joia, se’n va, ven tot el que té i compra aquell camp” (Mt 13,44).
L’Església té un tresor, però no el té amagat sinó que el mostra. Aquest tresor és Jesucrist.
L’Església vol compartir Jesucrist amb tothom qui el busca -ja sigui conscientment o bé sense saber-ho-.
La parròquia d’Olesa de Montserrat ofereix als adolescents i joves grups on es comparteix aquest “tresor amagat”. Però aquest “tresor”, quan es comparteix, deixa de ser amagat i queda al descobert, expandint joia i felicitat.

Per més informació Sr. Jordi López tl. (645116920)

El Bisbat de Vic

El Bisbat de Vic presenta el Sínode Diocesà a Osona Sud

El proper dissabte, dia 2 de novembre, el Bisbat de Vic presentarà el Sínode Diocesà a l’arxiprestat de Guilleries-Congost, a la zona d’Osona Sud, en un acte obert al públic i en el qual hi és convidat tothom. L’acte de presentació del Sínode consta de diverses parts. A partir de les 16.30 h, al Seminari de Vic, es durà a terme la primera part de la presentació, amb un vídeo explicatiu i diverses intervencions. Tot seguit, a les 18.00 h, i com a moment central, el bisbe Romà Casanova presidirà una missa (l’única que tindrà lloc el proper dissabte en tot l’arxiprestat) i, per a acabar, al mateix Seminari, se celebrarà la darrera part de l’acte de presentació del Sínode, amb més intervencions i un piscolabis per a tots els assistents.

Bisbat de Vic, 30 octubre 19

Gràcies per tot! Germanes Paüles

Gràcies per tot!
Gràcies, gràcies i gràcies! Aquesta paraula surt directe
del nostre cor cap a vosaltres, les nostres Germanes
Paüles, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül. Durant més de noranta anys la vostra presència
a Olesa de Montserrat ha estat una obra de Déu que
ha actuat a favor dels més necessitats. Déu us ha fet
instruments del seu amor i l’heu repartit per a tothom.


Molts olesans i olesanes s’han vist beneficiats de
l’amor incondicional i la vostra generositat. Tots
recordem d’una manera especial a totes les Filles de
la Caritat que han servit a Olesa. Olesa us ho agraeix
infiniament.


Ara que clou aquesta etapa tant important de la vostra
vida, podeu estar ben contentes perquè heu estat fidels
a la vocació que Déu us ha regalat. Com diu Sant
Vicenç de Paül: els carrers han estat del vostre claustre i
els pobres els vostres ministres els quals heu servit. Sempre
heu anat allà on se us ha requerit per portar una paraula
d’amor i un remei pel qui ho necessitava.


L’Església i el món estan mancats d’aquella misericòrdia
que tot ho refà i tot ho lliga com ens diu l’Apòstol
Sant Pau. Sens dubte, vosaltres heu estat portadores
de misericòrdia quan heu cobert la desgràcia
amb una esperança confiada. Cada vegada que heu
donat als vostres germans un pa per menjar, una roba
per vestir-se, uns diners per pagar rebuts d’aigua o
llum, heu actuat com àngels enviats del Senyor.


Recordarem sempre els llargs serveis que heu fet a
la nostra vila; a Sor Lucia, Sor Amèlia, Sor Antònia a
la vostra guarderia fent les classes i al dispensari a Sor
Pilar. Més tard també vareu estar presents a la guarderia
parroquial ajudant en el que fes falta. A Sor Amèlia,
per la presència comunitària a la Residència Santa
Oliva sempre viva al servei generós i afectiu. A Sor
Lucia i Sor Pilar pel servei setmanal de visita als malalts
i la comunió entre els fidels que no podien anar
a missa. A Sor Ascensión, Sor Dolores i Sor Maria
Josefa pel servei ferm del Grup Vicencià. A Sor Presen
per la seva ferma col·laboració a la Passió, a la
catequesi i motivadora de la mítica tómbola a benefici
de les missions que any rere any ens acompanyava
per Santa Oliva. A Sor Teresa, per venir a acompanyar
a la seva germana Sor Antònia quan més li feia falta.
I per últim, a Sor Maria Josefa, qui ha orientat a la comunitat,
ha fet nèixer Vida Creixent i ha fet d’Olesa de Montserrat el seu poble.
A totes elles, moltes gràcies
per tot!
 

Twitter del Papa Francesc

 «A la vida hi ha creus, hi ha moments difícils.

Però en aquests moments difícils
se sent com l’Esperit Sant ens ajuda a tirar endavant
i a superar les dificultats» 

La Llar d’Infants Santa Maria

La Llar d’Infants Santa Maria, d’Olesa de Montserrat, no obrirà el proper curs 2019-2020
Dificultats econòmiques i reducció de matrícula fan inviable el seu sosteniment

La Llar d’Infants Santa Maria d’Olesa de Montserrat nasqué l’any 1972 amb una finalitat social i sense afany de lucre, donant servei a famílies de la vila amb pocs recursos econòmics. El projecte el van iniciar la congregació religiosa de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que el van portar endavant durant 18 anys. El 1990 per diversos motius, la Parròquia de Santa Maria de la població va assumir la titularitat de la Llar per donar continuïtat a aquest projecte de suport  social.
En els darrers anys, s’ha produït una situació de disminució persistent en la xifra de matriculacions que es va iniciar l’any 2013, i que ha continuat durant els exercicis posteriors fins al moment present. Si l’any 2013 hi havia 120 infants matriculats de 0 a 3 anys, en el present curs escolar són 20 Per altra part, la situació de crisi econòmica d’aquests anys no ha estat aliena a la institució. Les quotes que les famílies paguen en aquesta Llar són molt més baixes que les d’altres centres, per la seva vocació social i de servei a les famílies més desafavorides. El balanç econòmic cada cop és menys favorable i per aquestes circumstàncies s’han adoptat mesures a fi d’aconseguir mantenir el normal funcionament del centre, ajustant per exemple el personal contractat al volum de matriculacions.
Davant d’aquesta complexa situació de dificultat econòmica de la Llar, propietat de la Parròquia de Santa Maria, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de manera subsidiària, ha volgut donar-hi suport, tant en la gestió administrativa del centre com amb recursos econòmics.
Malgrat totes aquestes mesures, s’arriba a les acaballes del present curs escolar amb la impossibilitat de continuar mantenint obert el centre educatiu el proper curs.
D’aquesta situació s’ha informat a les famílies dels infants matriculats i al personal contractat que treballa a la Llar, traslladant-los de manera transparent l’actual situació econòmica que porta a aquesta trista decisió i vetllant en tot moment pels seus interessos, és a dir, per l’escolarització dels infants per al proper curs i per la situació laboral de les treballadores afectades.
Les administracions interessades també han estat informades: el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, municipi que compta amb altres 4 Llars d’infants de 0 a 3 anys, 2 municipals i 2 d’iniciativa privada.
La direcció de la Llar Infantil Santa Maria i els professionals que hi formen part, fan una valoració positiva del recorregut d’aquestes dècades al servei educatiu dels infants i agraeixen la confiança dipositada en ells per part de les seves famílies.